انواع کیفیت محصولات

اورجینال

کیفیت اورجینال بهترین و اولین کیفیت موجود در فروشگاه میباشد که بیشتر محصولات دارند . این کیفیت از عمر بیشتر و توان کاری بیشتری نسبط به بقیه کیفیت ها دارد .

 

های کپی

انواع کیفیت های های کپی در فروشگاه های مخطلف وجود دارد ،

کیفیت محصولات های کپی کاسپین تقریبا 2 لول از اورجینال کمتر میباشد

و بیشتر محصولات های کپی A+++ میباشند

 

کپی

این محصولات از عمر کمتر و کیفیت کمتری نسبط به اورجینال و های کپی دارند .

محصولات برند متفرقه شامل این دسته نمیشوند .